_____________________________________________________________________________________

1. Salas S, S. L., Hille, E. , Etgen, G. J. Calculus, one and several variables.  Wiley (Tenth ed.)

2. Pestana, D., Rodríguez, J. M., Romera, E., Tourís, E., Álvarez, V., Portilla, A. Curso práctico de Cálculo y Precálculo.  Ariel

Última modificación: viernes, 27 de mayo de 2022, 13:58