_____________________________________________________________________________________


MANDATORY READINGS


1. Erdman, A.G. Sandor, G.N. and Sridar Kota. MECHANISM DESIGN. Prentice Hall, 2001. Fourth Edition.

2. Norton, Robert L. Desgin of Machinery. Ed. Mc Graw Hill 2000.

3. Gómez Artes, M. Mecánica. UNED 2ª Edicion. 2010.

4. Agulló Battle, J. Mecánica de la partícula del Sólido Rígido. Publicaciones OK PUNT, Barcelona, 2000.

Última modificación: lunes, 28 de febrero de 2022, 10:52