_____________________________________________________________________________________


Tema 1: Modelos de Datos

Tema 2: Modelo Conceptual (Modelo E/R)

2.2. Clases grabadas (Streaming):

Vídeo 1 (trasparencias 1-24): WEB (34:02 minutos)

División por partes del vídeo 1:

Parte 1: WEB (04:57 minutos), Parte 2: WEB (07:03 minutos),

Parte 3: WEB (05:47 minutos), Parte 4: WEB (07:37 minutos),

Parte 5: WEB (09:05 minutos)

División por partes del vídeo 2:

Parte 1: WEB (10:33 minutos), Parte 2: WEB (05:41 minutos),

Parte 3: WEB (07:18 minutos), Parte 4: WEB (10:30 minutos)


División por partes del vídeo 3:

Parte 1: WEB (09:46 minutos), Parte 2: WEB (09:01 minutos),

Parte 3: WEB (06:28 minutos), Parte 4: WEB (15:27 minutos)

Tema 3: Transformación al Modelo Relacional

3.1. Transformación al Modelo Relacional (PDF)

3.2. Clases grabadas (Streaming):

Vídeo 1 (transparencias 1-22):

División por partes del vídeo 3:

Parte 1: WEB (09:19 minutos), Parte 2: WEB (05:44 minutos),

Parte 3: WEB (07:58 minutos), Parte 4: WEB (13:03 minutos),

Parte 5: WEB (07:42 minutos)

Vídeo 2 (transparencias 23-36):

División por partes del video 3:

Parte 1: WEB (18:40 minutos), Parte 2: WEB (03:14 minutos),

Parte 3: WEB (07:12 minutos), Parte 4: WEB (10:40 minutos),

Parte 5: WEB (11:22 minutos), Parte 6: WEB (19:13 minutos)

Tema 4:Last modified: Wednesday, 22 June 2022, 9:24 AM